Swoją przygodę zaczynamy w budynku przy ul. Wronieckiej 14. Dawniej ulicy patronował ród Kwileckich. Stań przed domem z charakterystyczną wieżyczką. W przeszłości znajdowała się tu siedziba władz miejskich i posterunek policji.

Pytanie: Co dzisiaj mieści się w tym budynku?

Warto wiedzieć, że…

Najważniejszym budynkiem średniowiecznego miasta był ratusz (od niem. Rathaus) – siedziba jego władz. To w nim urzędował burmistrz, zbierała się rada miejska; tam mieściło się też archiwum gromadzące najważniejsze dokumenty, a także areszt dla niepokornych obywateli. Ratusz najczęściej wznoszono na rynku wraz z lokacją miasta, a tempo związanych z tym prac i jego wielkość zależały od zamożności mieszkańców. Nie wiemy niestety, czy taki obiekt zdobił także ostrorogski rynek. Ale władze swoją siedzibę musiały mieć, bo chociaż było to miasto prywatne, to burmistrza, wójta i radę posiadało. Ich imiona i okresy sprawowania funkcji, na podstawie dawnych ksiąg zachował dla potomnych Edmund Callier w swojej monografii Ostroroga. W XIX w. kiedy miasto „wykupiło się” z prywatnych rąk swoich właścicieli rodziny Kwileckich, na północny zachód od rynku, przy trakcie do Wronek wzniesiono budynek, w formie willi, w którym swoją siedzibę znalazł zarówno magistrat miasta Ostroroga, jak i posterunek miejscowej policji. O tym, że mieści się tam siedziba władz od początku przypominała charakterystyczna wieżyczka, nawiązująca do ratuszowych wież miejskich, symbolu wolności i niezależności grodu. W latach 70. XXw. do budynku magistratu dobudowano okazały gmach, w którym odtąd ma swoją siedzibę Urząd Miasta i Gminy Ostroróg.

Dojście do kolejnego punktu: Stara Szkoła

Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”. Gra „Ostroróg sto lat temu” realizowana jest w ramach projektu „Ostroróg sto lat temu”

Skip to content