HISTORIA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY OSTRORÓG

  1. 5 sierpnia 1948 r. na posiedzeniu Gminnej Rady Narodowej w Ostrorogu w utworzono Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrorogu.
  2. 1 stycznia 1955 r. na skutek zmian administracyjnych biblioteki gminne przemieniono w gromadzkie. Biblioteka w Ostrorogu otrzymała nazwę Miejskiej Biblioteki Publicznej i obsługiwała miasto Ostroróg. W Bininie powstała Gromadzka Biblioteka Publiczna.
  3. Po 1975 r. Gromadzka Biblioteka Publiczna w Bininie stała się filią i placówką podległą w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy. Biblioteka macierzysta łącznie z filią posiadała w tym okresie 8 punktów bibliotecznych.
  4. W 1981 r. Biblioteka wraz z filią posiadała 5 punktów bibliotecznych.
  5. W 1989 r. punkt biblioteczny w Dobrojewie uległ likwidacji.
  6. W 1997 r. w ramach „Biblioteki Wyjazdowej” odzyskaliśmy czytelników w Dobrojewie.
  7. Na przełomie 10-lecia Biblioteka zmieniła swoją siedzibę; mieściła się między innymi przy ulicy Szamotulskiej, następnie Pniewskiej, a obecnie przy ulicy Wronieckiej 14 (w budynku dawnego Magistratu, który mieścił się w budynku obecnej biblioteki do 1979 r.).
  8. Na mocy Uchwały Nr XXV/176/97 Rady Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 11 marca 1997 r. utworzono Gminny Ośrodek Kultury, w którego skład weszły: Ośrodek Kultury i Rekreacji oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostroróg.Na mocy Uchwały Nr XX/137/2001 Rady Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 27 kwietnia 2001r. dokonano reorganizacji Gminnego Ośrodka Kultury w Ostrorogu tworząc instytucję kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Ostrorogu. Biblioteka prowadzi rozszerzoną działalność kulturalno – oświatową.
Skip to content