Targ był nieodłącznym atrybutem miejskości. To tutaj spotykali się mieszkańcy, którym przybywający do miasta kupcy oferowali najróżniejsze towary, miejscowi rzemieślnicy i gospodarze z okolicznych miejscowości. Prawo do odbywania targów było ważnym przywilejem, na który trzeba sobie było zasłużyć. Stanowiło ono jednak koło napędowe rozwoju i zamożności mieszkańców i właścicieli miasta. W czasach średniowiecznych zazwyczaj miejscem targu był rynek. Nie inaczej było też pierwotnie w Ostrorogu. Później przez wiele lat ostrorogskie targowisko znajdowało się przy dzisiejszej ulicy Jana Ostroroga, o czym świadczy jej dawna nazwa Targowa. Na przestrzeni dziejów ulica ta nosiła również nazwy: Szeroka, czy Bolesława Pierackiego. Obecną, która została jej nadana w latach 50. XXw. zawdzięcza wybitnemu pisarzowi epoki odrodzenia, wojewodzie poznańskiemu i kasztelanowi poznańskiemu i międzyrzeckiemu, a także doradcy królów Kazimierza Jagiellończyka i Jana Olbrachta – Janowi Ostrorogowi, domniemanemu autorowi Memoriału w sprawie uporządkowania Rzeczypospolitej. W dokumencie tym zawarł on rewolucyjny na owe czasy program naprawy naszej ojczyzny. To na jego cześć, u jej zbiegu z ulicą Wroniecką w 1953r. wzniesiono pamiątkowy obelisk upamiętniający urodzonego w Ostrorogu magnata.

Jan Ostroróg piszący swój memoriał – płaskorzeźba na zamku w Poznaniu (domena publiczna)

Dojście do kolejnego punktu: Bank Ludowy

Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”. Gra „Ostroróg sto lat temu” realizowana jest w ramach projektu „Ostroróg sto lat temu”.

Skip to content