ewskiego i nakładem Franciszka Kwileckiego z Dobrojewa, w roku 1913. Wewnątrz znajdowały się dwie sale. Odbywały się tu nie tylko uroczystości parafialne, ale także miejskie.

Pytanie: Co dziś znajduje się w tym budynku?

Warto wiedzieć, że…

Ksiądz Włodzimierz Sypniewski, którego poznałeś z wcześniejszych slajdów, urodził się 1 lipca 1851 w Gnieźnie. Tam chodził do gimnazjum, a dalej do gimnazjum Świętej Marii Magdaleny w Poznaniu.

W Lipsku i Wrocławiu studiował prawo. Po powrocie do Wielkiego Księstwa Poznańskiego otrzymał posadę nauczyciela u Kwileckich w Dobrojewie. W 1884 roku na Uniwersytecie w Heidelbergu uzyskał doktorat obojga praw. Następnie rozpoczął studia teologiczne w Wüerzburgu, które ukończył w 1888 roku. Po kilku posadach wikariusza został proboszczem w Ostrorogu w 1900 r. i był nim aż do śmierci (17.04.1933). Spoczywa na cmentarzu w Ostrorogu. Warto podkreślić, że w czasach zaborów w opinii władz pruskich „należał do księży, których trzeba zaliczyć do polskich agitatorów w tutejszym powiecie”.

Dojście do kolejnego punktu: Dom przy ul. Kapłańskiej

Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”. Gra „Ostroróg sto lat temu” realizowana jest w ramach projektu „Ostroróg sto lat temu”.

Skip to content